Bij Jenz Offshore vormen kwaliteit en HSE een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Onze certificering en verificaties zorgen ervoor dat onze wervings- en operationele procedures voldoen aan de meest recente internationale normen en aan de behoeften van onze klanten.

Onze bemanning en medewerkers handelen volgens de beste HSE-praktijken van onze klanten en maken daarbij gebruik van onze gedegen ervaring binnen de maritieme en offshore sector. Zij volgen daarbij de strikte procedures zoals deze worden gehanteerd door de diverse bedrijfstakken waarbinnen ze werkzaam zijn. Wij streven naar nul ongevallen van onze mensen binnen hun werkomgeving. En wij zijn van mening dat we dit doel kunnen behalen door continue verbetering op basis van de bevindingen uit verificaties en gegevens over klanttevredenheid. Daarnaast ontwikkelen en onderhouden we beheersystemen om risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Certificering
Jenz Offshore is gecertificeerd conform VCU (veiligheidschecklist), NEN-4400-gecertificeerd (eisen voor en evaluatie van arbeidsverplichtingen) en FPAL-geregistreerd. Lid van NBBU en VSB.