BP

BP_logoBP (vroeger British Petroleum en BP Amoco) is een aardoliebedrijf met een hoofdkantoor in Londen. Het behoort tot de ‘Supermajor’-maatschappijen, de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappijen.
In december 1998 fuseerde BP met American Oil Company (Amoco), waardoor “BP Amoco” ontstond. Na een jaar echter werd de naam weer gewijzigd in “BP”, waarbij de afkorting niet meer voor British Petroleum staat. Sindsdien werd veel geadverteerd met de slogan “Beyond Petroleum”.
BP is wereldwijd nu in ongeveer 80 landen actief. In 2009 produceerde BP vier miljoen vaten olie per dag; dit is de som van aardolie en aardgas, maar dan omgerekend in olie equivalenten. De productie in de Verenigde Staten was iets meer dan 25% van het totaal. De reserves waren licht gestegen tot ruim 18 miljard vaten omdat BP meer olie en gas heeft gevonden dan geproduceerd. De grootste reserves liggen in de Verenigde Staten, met een aandeel van bijna zes miljard vaten, en in Rusland waar bijna vier miljard aanwezig is. Een groot deel van de ruwe olie wordt verwerkt in de eigen raffinaderijen die per dag 2,7 miljoen vaten ruwe olie kunnen verwerken. Wereldwijd heeft het bedrijf ruim 22.000 verkooppunten voor brandstoffen en 80.000 werknemers. Op 31 december 2010 was de beurswaarde 136 miljard dollar.